Açılıyor..

1 – Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve kromajlı yüzeyler için 5 yıl, diğer yüzeyler için 1 yıldır.
2 – Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3 – Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4 – Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altından hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5 – Malın;
*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın sürerlilik kazanması,
*Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6 – Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7 – Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı ve ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8 – Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetleme Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HUSUSLAR;
1 – Yanlış tesisat veya montajdan kaynaklanan arızalar.
2 – Kum, çakıl gibi artıkların sebep olabileceği arızalar.
3 – Su giriş basıncının 10 bardan yüksek olduğu tesisatlarda basınç düşürücü kullanılmamasından doğabilecek arızalar.
4 -Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme, çarpma v.b. durumlardan kaynaklanabilecek bozulmalar.
5 – Uzun süre açık alanda kalan ürünlerin yüzeylerinde meydana gelebilecek bozulmalar.
6 – Asit yada aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanılması sonucu oluşabilecek deformasyonlar.
7 – Kireçlenmeden kaynaklanabilecek sorunlar.
8 – Orjinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olacağı arızalar.

ÜRÜNLERİMİZİN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
Asit ihtiva eden maddeler,
Toz temizlik maddeleri,
Kireç sökücü temzilik maddeleri,
Sirke,
Bulaşık deterjanları kullanmayınız.

TAVSİYELER
-Sabunlu bez ile siliniz, bol su ile durulayınız.
-Yumuşak bez ile kurulayınız.
-Gerektiğinde gazlı ve alkollü bez ile siliniz.

ÖNERİLER
*Armatürünüzü yarine monte etmeden önce montaj ve kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
*Armatür ile beraber verilen garanti kartını, ürünü satın aldığınız bayi’ye mutlaka imzalatınız.
*Garanti kartını ve kalite güvence kartını 5 yıl saklayınız.
*Armatürünüzü bağlayacağınız tesisatın girişine UZ-İŞ pislik tutucu monte ediniz.
*Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.
*Mix serisi, lavabo ve eviye bataryalarını tesisata bağlamak için UZ-İŞ filtreli ara musluk kullanınız.
*Armatürlerin montajı sırasında krom kaplı yüzeylerde çıplak anahtar, özellikle de boru anahtarı temas ettirmeyiniz.
*Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç v.b. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kükürt, havanın nemi ile birleşerek armatür yüzeyinde siyah lekeler meydana getirebilir. Eğer inşaat sırasında bu tür malzemeler armatür üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak kazımayınız.
*Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerleri veya bulaşık tellerini kullanmayınız.
*Su sertliğininin fazla olduğu yerlerde armatür yüzeyini daha sık aralıklarla silerek yüzeyde gri lekelerin oluşmasını önlersiniz.
*Armatürlerinizin altı ayda bir gaz ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silerek parlamasını sağlayabilirsiniz
*Krom kaplı armatürleri kaplıca v.b. yerlerde kullanmayınız.
*Armatürünüz normal şartlarda 5 bar şebeke basıncı ve 60 derece su sıcaklığında çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Armatürünüzün maksimum çalışma şartları 8 bar şebeke basıncı ve 70 derecedir.
*Eğer şebeke basıncınız 5 bar’ın üzerinde ise uzun süre bu basınçta çalışma armatürünüzün ömrünü kısaltır. Bu nedenle tesisat girişine basınç düşürme regülatörü kullanınız.